info@nck-bearings.com 18261000140
全部商品分类
 • 轴承型号(1)

 • 外形尺寸(mm) d

  ( 110 )mm

  ( 120 )mm

  ( 130 )mm

  ( 140 )mm

  ( 150 )mm

  ( 160 )mm

 • 外形尺寸(mm) D

  ( 140 )mm

  ( 150 )mm

  ( 165 )mm

  ( 170 )mm

  ( 175 )mm

  ( 180 )mm

  ( 190 )mm

  ( 200 )mm

  ( 210 )mm

  ( 215 )mm

  ( 220 )mm

  ( 225 )mm

  ( 230 )mm

  ( 240 )mm

  ( 250 )mm

  ( 260 )mm

  ( 270 )mm

  ( 280 )mm

  ( 290 )mm

  ( 300 )mm

  ( 320 )mm

  ( 340 )mm

 • 外形尺寸(mm) B

  ( 16 )mm

  ( 18 )mm

  ( 19 )mm

  ( 20 )mm

  ( 22 )mm

  ( 24 )mm

  ( 25 )mm

  ( 28 )mm

  ( 33 )mm

  ( 35 )mm

  ( 38 )mm

  ( 40 )mm

  ( 42 )mm

  ( 45 )mm

  ( 48 )mm

  ( 50 )mm

  ( 55 )mm

  ( 58 )mm

  ( 62 )mm

  ( 65 )mm

  ( 68 )mm

单列深沟球轴承 内径110~160mm

产品图
 • 单列深沟球轴承 内径50~75mm

CAD图
 • 单列深沟球轴承 内径80~105mm

产品参数
PDF
下载
询价 轴承型号(1) 外形尺寸(mm) 额定载荷(N) 额定载荷{kgf} 系数fo 极限转速(rpm)脂润滑 开放型 Z型 止动环槽尺寸(1)(mm) 止动环尺寸(1)(mm) 安装尺寸(mm) 重量(kg)(参考)
防尘盖型 开放型 d D B r
min
Cr Cor Cr Cor 开放型
Z·ZZ型
V·VV型
DU型
DDU型
a
(max)
b
(min)
D1
(max)
ro
(max)
rN
(min)
D2
(max)
f
(max)
da(2)
(min)
da(2)
(max)
Da(2)
(max)
ra
(max)
Dx
(min)
CY
(max)

本类相关产品

服务热线

0512-57440069

公众号

微信客服

智能样本